Testaus

takaa tuotteiden korkean laadun
tuotanto suunnittelu tieto-oskari

Testaus osana tuotekehitystä

Tuotekehityksen eri vaiheissa ideasta prototyypin kautta valmiiksi tuotteeksi tarvitaan perusteellista testausta, jotta lopputulos olisi vaatimustenmukainen.

Laitteiden täytyy täyttää EU direktiivien mukaiset standardit mm. sähköisten häiriöiden siedon sekä niiden tuottamisen suhteen. Nämä testit suoritetaan tarkoitukseen sopivissa laboratorioissa, jotta tuotteen valmistaja voi CE merkitä tuotteen. Euroopan Unionin alueella tuotteiden käyttö ja myynti ilman CE merkintää on kiellettyä.

 

testaus tieto-oskari

Tuotannon testaus

 

Tuotannon jälkeen kaikki tuotteet on testattava laaditun ohjeen mukaan. Uusissa tuotteissa testausohje laaditaan normaalisti tuotekehityksen ja nollasarjan valmistuksen yhteydessä.

Tuotannon testaukseen voidaan myös liittää ns. tuotteiden vanhennus. Se voidaan toteuttaa tarvittaessa jatkuvalla testauksella vanhennuksen aikana sääkaapissa, jolloin tuotteen toiminta tulee varmistettua myös ääriolosuhteissa. Tuotteiden vanhennuksen ansiosta saadaan poistettua piilevät viat, jotka paljastuisivat myöhemmin asiakkaalla ja aiheuttaisivat ylimääräisiä kustannuksia, vaivaa ja haittaa tuotteen maineelle.

 

 

testaus ja valmistus tieto-oskari

Olosuhdetestaus

Sääkaapin avulla voimme luoda tuotteille keinotekoisesti halutunlaiset olosuhteet.

Lämpötila on säädettävissä -70 … +180 °C ja kosteus 10 … 90 % RH rajoissa. Lämpötilan ja kosteuden muutosnopeudet ovat säädettävissä. Laitteille luodaan ääriolosuhteet ja samalla ne voivat olla toiminnallisessa testauksessa.

Olosuhdetestaus tuotannon yhteydessä tekee tuotteista lähes 100% varmoja myöhemmissä käyttöolosuhteissa.

Vaikka olosuhdetestaus nostaa valmistuskustannuksia, se on silti järkevää, jos laitteet tulevat myöhemmin olemaan kriittisissä kohteissa, joissa rikkoontumisista aiheutuu suurta haittaa.

 

acs kaappi tieto-oskari

Ota yhteyttä,
kerromme
mielellämme
lisää.

Jaa tämä sivu