Tekninen dokumentointi

tieto-oskari järjestelmä suunnittelu

Tieto talteen ja dokumentit kuntoon

Tarjoamme teknisen dokumentoinnin palveluja ja ratkaisuja tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin. On yrityksen etu varmistaa, että tuotedokumentaatio on ajan tasalla ja että se vastaa myös lainsäädännöllisiä näkökohtia.

Tekninen dokumentaatio voidaan toteuttaa rakenteisella dokumentaatiolla (xml) tai millä tahansa asiakkaan haluamalla työkalulla. Dokumentointiprosessi suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä ja tavoitteena on tuottaa dokumentaatio, joka edistää tuotteen myyntiä ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Hyvin tehty ja laadukas yhtenäinen dokumentaatio tuo yritykselle kustannussäästöjä ja lisäarvoa.

Dokumentaation tuottamisen lisäksi voimme hoitaa myös dokumentaation lokalisoinnit ja kieliversiot.

Dokumentoinnin voimme tuottaa joko tuotekehitysprojektin ohessa tai asiakkaan erillisen tarpeen mukaan.

tekninen dokumentointi tieto-oskari

Ota yhteyttä,
kerromme
mielellämme
lisää.

Jaa tämä sivu