RUBEN 005

P&J kuminkovuuden mittalaite

RUBEN 005 P&J kuminkovuuden mittalaite

Laite on suunniteltu erityisesti paperikoneiden kumitelojen automaattiseksi mittalaitteeksi. Laite toteuttaa P&J standardin mukaisen mittauksen yhdellä napin painalluksella.

Käyttäjien palautteet laitteesta ovat erinomaiset ja niinpä monet paperikoneiden telojen valmistajat sekä paperikoneiden huolto-osastot pitävät RUBEN laitetta ainoana oikeana mittalaitteena. Mittalaite poistaa aikaisemmin syntyneitä ympäristön sekä inhimillisten tekijöiden aiheuttamia virhetekijöitä.

Myös tässä tuotteessa on Tieto-Oskari Oy:llä käytössä omaa patentoitua teknologiaa.

Asiakkaat ovat pääosin Suomen ulkopuolelta, joten tuotteita on toimitettu jo lähes kaikkiin maailman kolkkiin, Australiasta Pohjois-Amerikkaan.

RUBEN Explorer

Mittaustiedot on siirrettävissä RUBEN 005 laitteelta tietokoneelle ja tiedoista on mahdollista tulostaa raportteja. Raportin voi tallentaa joko paperilla taikka sähköisenä tiedostona todistukseksi tehdyistä mittauksista.

Share this page