RUBEN 005

P&J kuminkovuuden mittalaite
ruben measure tieto-oskari

RUBEN 005 P&J kuminkovuuden mittalaite

Laite on suunniteltu erityisesti paperikoneiden kumitelojen automaattiseksi mittalaitteeksi. Laite toteuttaa P&J standardin mukaisen mittauksen yhdellä napin painalluksella.

Käyttäjien palautteet laitteesta ovat erinomaiset ja niinpä monet paperikoneiden telojen valmistajat sekä paperikoneiden huolto-osastot pitävät RUBEN-laitetta ainoana oikeana mittalaitteena. Mittalaite poistaa aikaisemmin syntyneitä ympäristön sekä inhimillisten tekijöiden aiheuttamia virhetekijöitä.

Myös tässä tuotteessa on Tieto-Oskari Oy:llä käytössä omaa patentoitua teknologiaa.

Asiakkaat ovat pääosin Suomen ulkopuolelta, joten tuotteita on toimitettu jo lähes kaikkiin maanosiin, aina Australiasta Pohjois-Amerikkaan.

ruben tiiveyden mittaus tieto-oskari

RUBEN Explorer

Mittaustiedot on siirrettävissä RUBEN 005 laitteelta tietokoneelle ja tiedoista on mahdollista tulostaa raportteja. Raportin voi joko tulostaa paperille tai tallentaa sähköisenä tiedostona todistukseksi tehdyistä mittauksista.

mittalaite ruben tieto-oskari

Ota yhteyttä,
kerromme
mielellämme
lisää.

Jaa tämä sivu