RUBEN 005

P&J kuminkovuuden mittalaite

RUBEN 005 P&J kuminkovuuden mittalaite

Laite on suunniteltu erityisesti paperikoneiden kumitelojen automaattiseksi mittalaitteeksi. Laite toteuttaa P&J standardin mukaisen mittauksen yhdellä napin painalluksella.

Käyttäjien palautteet laitteesta ovat erinomaiset ja niinpä monet paperikoneiden telojen valmistajat sekä paperikoneiden huolto-osastot pitävät RUBEN laitetta ainoana oikeana mittalaitteena. Mittalaite poistaa aikaisemmin syntyneitä ympäristön sekä inhimillisten tekijöiden aiheuttamia virhetekijöitä.

Myös tässä tuotteessa on Tieto-Oskari Oy:llä käytössä omaa patentoitua teknologiaa.

Asiakkaat ovat pääosin Suomen ulkopuolelta, joten tuotteita on toimitettu jo lähes kaikkiin maailman kolkkiin, Australiasta Pohjois-Amerikkaan.

RUBEN Explorer

Mittaustiedot on siirrettävissä RUBEN 005 laitteelta tietokoneelle ja tiedoista on mahdollista tulostaa raportteja. Raportin voi tallentaa joko paperilla taikka sähköisenä tiedostona todistukseksi tehdyistä mittauksista.

Ota yhteyttä,
kerromme
mielellämme
lisää.

Jaa tämä sivu