Измерение уплотнения RCM

Estä ylijyrääminen, vähennä kustannuksia

Tieto-Oskari Oy kehitti jo vuonna 1993 ensimmäisen tien tiiviyden mittalaitteen täryjyriä varten. Kehitystyö tehtiin yhdessä Tielaitoksen kanssa vertaamalla tuloksia mm. pudotuspainokokeisiin.

RCM laite mittaa täryjyrän tiehen iskemän energian määrää suhteessa tiestä takaisin kimpoavaan energiaan. Laite käsittelee nämä mittaukset ja sen avulla jyrän kuljettajalle tulee tieto tien tiivistymisestä jo työskentelyn aikana ja tien ylijyräys on mahdollista välttää.

Tien ylijyrääminen aiheuttaa tien heikkenemisen. Kantavuuden saamiseksi jälleen hyväksi, vaaditaan sen jälkeen monia uusia ylityskertoja Näin RCM mittalaite auttaa tekemään parempaa laatua pienemmillä kustannuksilla, koska ylijyräys voidaan välttää.

Lataa PDF-esite

Ota yhteyttä!
Contact us!

Share this page