ELLI Työajanseuranta muutoshistoria

ELLI Työajanseuranta

ELLI Työajanseuranta 4.18.2 versioon tehdyt muutokset

 • Invalid argument to encode virheilmoitus kohdennuksia raportoitaessa -korjattu
 • Access violation virheilmoitus kohdennuksia siirrettäessä -korjattu

  ELLI Työajanseuranta 4.18.1 versioon tehdyt muutokset

  • SSL-sertifikaatti uusittu

  ELLI Työajanseuranta 4.18 versioon tehdyt muutokset

  • Hallintaohjelman nimenmuutos: EMAN Hallinta -> ELLI Työajanseuranta
  • Mobiilileimauksen Salli kirjautuminen julkisessa verkossa-valinta on muutettu oletusasetukseksi pilvipalvelussa
  • Muutettu raporttien lähetys tapahtumaan ELLI-palvelun kautta
  • Lisätty asetus normiajan ilta- ja yölisän laskemiseen
  • Lisätty toiminto palkkalajitapahtuman lisäämiseen manuaalisesti valituille työntekijöille
  • Hallintaohjelman aloitusnäkymän uudistus
  • Lisätty unohtuneen salasanan palautus koodin avulla ELLI Selainleimauksessa
  • Poissaolopyyntöön lisätty anomusten määrä näkyviin
  • Työvuorojen tulostuksessa näkynyt poissaolon syy poistettu
  • Poissaoloraportille lisätty myös osapäiväpoissaolot

  ELLI Työajanseuranta 4.17.2 versioon tehdyt muutokset

  • Normiaika päättyy ajan ulkopuolella leimattu poissaolo vähentää saldoa korjattu
  • Muu palkallinen poissaolo korjattu noudattamaan aikakaavion liukumarajoja
  • Virheilmoitus laskenta-asetuksia avatessa korjattu

  ELLI Työajanseuranta 4.17.1 versioon tehdyt muutokset

  • Työaikojen erittelyraporttien lähetys työntekijöille sähköpostilla korjattu
  • Työaikojen erittelyraportin lähettäjän sähköosoite on muutettu
  • Yölisän laskenta vuoron alkaessa sunnuntaina korjattu
  • EMAN-ohjelman ikkunoiden skaalaus näytön skaalauksen muuttuessa korjattu
  • Lounasleimauksesta tullut tuleva poissaolo korjattu
  • Tulevat poissaolot -toiminto korjattu
  • Hyväksyjän nimikirjaimet raportilla korjattu näkymään
  • Pilvipalvelussa sarakeotsikoiden näkyvyys korjattu
  • EMAN-ohjelman ulkoasua uudistettu

  ELLI Työajanseuranta 4.17 versioon tehdyt muutokset

  • Työaikojen hyväksyjän nimikirjaimet lisätty työaikojen erittelynäkymään
  • Etätyöpäivien määrä -palkkalaji lisätty
  • Suunniteltu poissaolo lisätty näkymään työvuorolistalla
  • Automaattinen ulosleimaus unohdustapauksissa -asetus oletuksena ei käytössä
  • Henkilötiedot-ikkunassa järjestäminen nimen mukaan korjattu
  • Saman tunnuksen yhtäaikainen käyttö useamman henkilön toimesta estetty
  • Muutettu laskemaan etätyöpäivät myös työpäiviksi
  • Vapaapäivän ylityölaskentaa korjattu
  • Korjattu automaattinen aikakaavion siirto, jos pääteyhteys on poikki vuorokauden vaihteen yli
  • Vapaapäivälle tullut aikakaavio korjattu
  • Poissaoloanomus-toiminto lisätty
  • Ylityön laskenta ilman syykoodia
  • Sairausajan palkka myös arkipyhiltä
  • Mobiilikatseluoikeus ilman mobiililisenssiä pilvipalvelussa
  • Työaikojen erittelyjen lähetys sähköpostilla korjattu
  • Palvelun pakotettu pysäytys (terminate process) mikäli tietokantayhteys ei toimi

  ELLI Työajanseuranta 4.16.2 versioon tehdyt muutokset

  • Jouston pito korjattu
  • Netsetup.exe käynnistyminen korjattu

  ELLI Työajanseuranta 4.16.1 versioon tehdyt muutokset

  • Netvisor -palkkasiirto korjattu
  • Kohdistettujen työaikojen erittelyraportti korjattu

  ELLI Työajanseuranta 4.16 versioon tehdyt muutokset

  • Mobiilileimauksen ja läsnäolotaulun virheellinen ilmoitus väärästä käyttäjätunnuksesta ja salasanasta korjattu
  • Ylityön osuus leimausten muokkaus -ikkunassa korjattu
  • Työajankohdennuksen tunniste lisätty läsnäolotauluun
  • Reaaliaikainen työajan laskenta leimauspäätteillä ja selaimessa (Huom! vaatii myös M10 leimauspäätteen ohjelmapäivityksen)
  • Leimausten muokkaus -ikkunassa voi poistaa leimausten hyväksynnän ja hyväksyä leimauksia
  • Lisätty toiminto, jossa voidaan tiettyjä laskentaan vaikuttavia asioita määrittää henkilötasoilla
  • Korjaus palvelun päällä pysymiseen
  • Pankkivapaiden vähentyminen työaikapankissa korjattu
  • Tehty korjaus, joka nopeuttaa pekkaskertymän tallennusta
  • Lisätty varoitus, mikäli syykoodin laskentatapaa muutetaan jälkikäteen
  • Henkilötiedot-ikkunaan lisätty esihenkilö-suodatus
  • Yölisän laskenta korjattu palkkalajiasetuksen mukaiseksi
  • Poissaoloilmoituksen sähköpostin tuleminen esihenkilölle korjattu
  • Uusittu ellityoajanseuranta.fi -sertifikaatti

  ELLI Työajanseuranta 4.15.5 versioon tehdyt muutokset

  • Sähköpostien perillemeno gmail.com -osoitteisiin korjattu

  ELLI Työajanseuranta 4.15.3 versioon tehdyt muutokset

  • Kirjattuihin palkkatapahtumiin lisätty palkkalajin ID
  • Selainleimauksen palkkatapahtuman kirjaus korjattu
  • eAjan, M10:n ja selainleimauksen virheiden tallennus lisätty error.log -tiedostoon
  • Kohdennusraportin iltatyön osuus yövuorossa korjattu
   • Kohdennusraportin ylimääräiset rivit yövuorossa korjattu
   • Vaihda aikakaavio voimassa asti -toimintoon lisätty saldojen päivitys
   • Työpäivän arkipyhäkorvaus korjattu
   • Ohjelmapäivityksen version tarkistus Extranetistä korjattu
   • M10 päätteen korjauspyynnön tallennus korjattu
   • Korjauspyyntöjen hylkäyksen yhteydessä tullut virhe korjattu
   • Liukumasaldon laskenta yövuorossa korjattu
   • ’List index out of bounds’- virhe ohjelmaa avattaessa korjattu
   • Ylimääräiset palkkatapahtumat päivälle, jolle ei ole leimauksia, korjattu

   Ota yhteyttä,
   kerromme
   mielellämme
   lisää.

   Jaa tämä sivu