Ajankohtaista 

 

14.06.2018
Henkilöstön virkistyspäivä
Lue lisää

22.05.2018
Elli 4.6 on julkaistu 22.5.2018
Lue lisää

6.4.2018
ISO 9001 sertifikaatti Tieto-Oskari Oy:lle
Lue lisää 

Lisää uutisia 

»

»

 
 

LuotettavaKumppaniyritys

 

Liikeanturi CMS-1P-C

CMS‐1P‐C on digitaalisella liitynnällä varustettu liikeanturi, joka voidaan asentaa mittaamaan esim. kahden rakennusosan päittäisliitoksen liikettä, risteävien rakennusosien leikkauskohdan liikettä tai samansuuntaisten osien keskinäisen etäisyyden muutosta. 

Laite koostuu mittauselementistä ja elektroniikkaosasta; mittauselementti asennetaan mitattavaan kohteeseen erikoiskiinnikkeillä jotka mahdollistavat saman perusmallin käytön useissa käyttökohteissa ja erilaisilla kiinnitysalustoilla. Elektroniikkaosa asennetaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja se liitetään mittauselementtiin kaapelilla.

Liikeanturi muodostaa yhdessä keskuslaitteeseen liitettyjen kosteus-, taipuma-, voima- ja värinäanturien kanssa kattavan mittaus- ja valvontakokonaisuuden ilmoittaen ja varoittaen rakennuksen liikkeistä ja muodonmuutoksista hyvissä ajoin.

Laitteen mittaustarkkuus mahdollistaa rakenteiden liikkeiden jatkuvan reaaliaikaisen seurannan ja pientenkin muodonmuutosten havaitsemisen ennen kuin ne ovat silminnähtäviä. Keskuslaitteelle voidaan ohjelmoida anturikohtaiset varoitus- ja hälytysrajat mitattavan kohteen mukaan, kuten muillekin AKKE-järjestelmän antureille.

Antureita voidaan verkottaa helposti, useamman kymmenen anturin verkko muodostetaan käyttämällä CMP-PSI-R5–välivahvistimia. Jokaisella anturilla on digitaalinen sarjanumero, jonka avulla se tunnistetaan anturiverkosta.

Anturiverkko kytketään AKKE-järjestelmän CMC-100-GE tallentavaan keskuslaitteeseen ja siitä tarvittaessa etävalvontapalvelimelle, jolta mittaustulokset ovat luettavissa selainpohjaisella käyttöliittymällä. Antureiden mittaustulokset voidaan lukea myös keskuslaitteelta, ja se lähettää tarvittaessa tekstiviestin ennalta määriteltyihin numeroihin varoitus- tai hälytysrajan ylittyessä.

Tekniset tiedot